Η ετιαρία Γιόβας δομικά με ιστορία 25 ετών στην επιλογή, διάθεση και εμπορία άριστων δομικών υλικών, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την προμήθεια των κατάλληλων υλικών για την κατασκευή, αποπεράτωση ή επισκευή κατοικιών, εξοχικών, κτιρίων, διαμορφώσεων κήπων και άλλων εφαρμογών.
 • Αμμος απλή & θαλάσσης,
 • Χαλίκι
 • Τσιμέντα
 • Ασβέστης
 • Χώμα
 • Σοβάδες
 • Μονωτικά
 • Κεραμίδια
 • Τούβλα
 • Τσιμεντόλιθοι
 • A BLOCK
 • Σωλήνες
Design by PROMEDIA